Malkuts

Malkuts Elokims

Ketu tautas dievišķais aizbildnis.
Pirms pāris paaudzēm ieradās no ziemeļiem savos gaisa ratos un savāca mācekļus no visām ciltīm, kas piekrita viņam kalpot.

Iemācīja Ketiem neskaitāmas gudrības un ielika pamatus vienotai Ketu valstij.
Malkuta mācekļi kļuva par jaunās valsts valdniekiem – ģenerāļiem un maģistriem – un nodeva šos titulus arī saviem pēctečiem, veidojot spēcīgas un ietekmīgas dzimtas. Keivani ir viena no tām.

Savās runās un mācībās uzsvēra neizbēgamu draudu tuvošanos no dienvidaustrumiem. Visi Keti zināja par Nibīriem – dēmoniem, kas mīt tālajās zemēs, un vēlas apgānīt un sagraut šo pasauli.
Ne visi Keti ņēma šīs runas un Nibīru draudus nopietni, bet Malkuta mācekļi bija labāk informēti vai arī padevīgāki eņģeļa vārdiem, un Ketu valsts veidojās stipri vien militarizēta, ar spēcīgu cietokšņu tīklu un vienmēr gatavām, mobīlām un profesionālām karadraudzēm.
Visi ieguldījumi un upuri atmaksājās, kad piepildījās Malkuta pareģojums un sākās Dēmonu karš.

Malkuts

Adaija - Smilškungi beerbearer